Unit 2: Stage 9 Exercises Answer Key

Body

Exercise 1

 1. i-k’ǒm-p’yu-t’ǒ ǒl-ma-e-yo?
 2. kǔ-gǒ  ǒl-ma-e-yo?
 3. chǒ-ch’aek ǒl-ma-e-yo?
 4. i-chǒ-na ǒl-ma-e-yo?
 5. i-gǒ ǒl-ma-e-yo?

Exercise 2

 1. sam-ma-nǒ-ni-e-yo.
 2. sa-man o-ch’ǒ-nǒ-ni-e-yo.
 3. o-man ch’il-ch’ǒ-nǒ-ni-e-yo.

Exercise 3

 1. ku-baek ku-sip-kku-bu-ri-e-yo.
 2. paek sa-sip-ppu-ri-e-yo.
 3. sam-baek sa-sip-ch’il-bu-ri-e-yo.
 4. paek i-si-bo-bu-ri-e-yo.
 5. ku-baek ku-sip-kku-bu-ri-e-yo.

Exercise 4

 1. i-maek-tchu han-byǒng-e ǒl-ma-e-yo?
 2. i-dam-bae hang-ga-be ǒl-ma-e-yo?
 3. chǒ-yǒp-ssǒ han-jang-e ǒl-ma-e-yo?
 4. chǒ-bae han-gae-e ǒl-ma-e-yo?
 5. i-sa-jǒn han-gwǒ-ne ǒl-ma-e-yo?
 6. i-u-yu han-byǒng-e ǒl-ma-e-yo?

Exercise 5

 1. maek-tchu tu-byǒng-ha-go u-yu se-byǒng chu-se-yo.
 2. sa-gwa ne-gae-ha-go pae ta-sǒk-kkae chu-se-yo.
 3. Hang-gu-gǒ-ch’aek han-gwǒn-ha-go Il-bo-nǒ-ch’aek
  han-gwǒn chu-se-yo.
 4. yǒp-ssǒ paek-tchang-ha-go yǒn-p’il yǒl-ja-ru (yǒl-kkae) chu-se-yo.
 5. haem-bǒ-gǒ ne-gae-ha-go k’ol-la ne-byǒng chu-se-yo.