Unit 2: Stage 5 Dialogue Review

Body
Michael and Gloria talking

Michael:
Kǔl-lo-ri-a-ssi-nǔn chǒng-gong-i
ǒ-ttǒ-k'e twe-se-yo?


Gloria:
che chǒng-gong-ǔn sim-ni-ha-gi-e-yo.Ma-i-k'ǔl-ssi-nǔn mwǒl
kong-bu-ha-se-yo? 
 
Michael and Gloria talking

Michael:
chǒ-nǔn yǒng-mun-ha-gǔl kong-bu-hae-yo.tae-ha-gwǒ-ne kye-se-yo?

Gloria:
a-ni-yo, chǒ-nǔn
tae-ha-gwǒn-saeng-i a-ni-e-yo.a-jik sa-hang-nyǒ-ni-e-yo.


 

Top of page