Unit 2: Stage 4 Dialogue I Final Practice

Body
Yeong-mi and Michael.

Yǒng-mi:
Ma-i-k’ǔl-ssi-nǔn
ch’wi-mi-ga mwǒ-ye-yo?Michael:
chǒ-nǔn tǔng-sa-nǔl cho-a-hae-yo.Yǒng-mi-ssi-nǔn ch’wi-mi-ga
mwǒ-ye-yo?


 
Yeong-mi and Michael.

Yǒng-mi:
chǒ-do tǔng-sa-nǔl cho-a-hae-yo.


kǔ-ri-go, yǒng-hwa-do cho-a-hae-yo.


 
Yeong-mi and Michael.

Michael:
kǔk-tchang-e cha-ju ka-se-yo?Yǒng-mi:
ne, kǒ-ǔi mae-ju ka-yo.