Unit 2: Stage 2 Answer Key

Body

Exercise 1:

 1. ha-kkyo-ro o-si-ge-ssǒ-yo?

 2. Hang-gung-mal-lo ma-ra-se-yo. 

 3. ch’ae-gǔl po-se-yo.

 4. Yǒng-mi-ssi-rǔl to-wa-ju-si-ge-ssǒ-yo?

 5. chi-be ka-si-ge-ssǒ-yo?

 6. chi-gǔm sik-ssa-ha-si-ge-ssǒ-yo?

Exercise 2:

 1. Wen-di-sǔ-nǔn Maek-tto-nal-dǔ yǒ-p’e i-ssǒ-yo.

 2. ko-yang-i-nǔn tam-nyo mi-t’e i-ssǒ-yo.

 3. pǒ-sǔ-nǔn t’aek-ssi twi-e i-ssǒ-yo.

 4. t’aek-ssi-nǔn bǒ-sǔ a-p’e i-ssǒ-yo.

 5. p’ǔ-rin-t’ǒ-nǔn ch’aek-ssang wi-e i-ssǒ-yo.

 6. to-sǒ-gwa-nǔn ki-suk-ssa yǒ-p’e i-ssǒ-yo.

 7. ch’ae-gǔn ka-bang a-ne i-ssǒ-yo.

Exercise 3:

 1. ne, Wen-di-sǔ-nǔn Maek-tto-nal-dǔ yǒ-p’e i-ssǒ-yo.

 2. a-ni-yo, ko-yang-i-nǔn tam-nyo mi-t’e i-ssǒ-yo.

 3. a-ni-yo, pǒ-sǔ-nǔn t’aek-ssi twi-e i-ssǒ-yo.

 4. ne, t’aek-ssi-nǔn pǒ-sǔ a-p’e i-ssǒ-yo.

 5. a-ni-yo, p’ǔ-rin-t’ǒ-nǔn ch’aek-ssang wi-e i-ssǒ-yo.

 6. ne, to-sǒ-gwa-nǔn ki-suk-ssa yǒ-p’e i-ssǒ-yo.

 7. a-ni-yo, ch’ae-gǔn ka-bang a-ne i-ssǒ-yo.