More on Polite Verbs

Body

ne, chǒ-nǔn chi-be-sǒ kong-bu-hae-yo.Che-im-sǔ-ssi-nǔn ǒ-di-sǒ kong-bu-ha-se-yo?chǒ-nǔn to-sǒ-gwa-ne-sǒ kong-bu-hae-yo.girl studying at home
chi-be-sǒ 
kong-bu-hae-yo.
 
James studying in the library
to-sǒ-gwa-ne-sǒ 
kong-bu-hae-yo.
 

Top of page