Unit 1: Stage 9 Answer Key

Body

Exercise 1

 1. I-sǒn-saeng-ni-mǔn ch’wi-mi-ga mwǒ-ye-yo?
  chǒ-do yǒng-hwa-rǔl cho-a-hae-yo. kǔ-ri-go t’e-ni-sǔ-do
  cho-a-hae-yo. 
 2. Sin-di-ssi-nǔn ch’wi-mi-ga mwǒ-ye-yo?     
  chǒ-do su-yǒng-ǔl cho-a-hae-yo. kǔ-ri-go nak-ssi-do
  cho-a-hae-yo.
 3. Me-ri-ssi-nǔn ch’wi-mi-ga mwǒ-ye-yo?
  chǒ-nǔn k’ǒm-p’yu-t’ǒ-ge-i-mǔl cho-a-hae-yo. kǔ-ri-go pol-ling-do cho-a-hae-yo. 

Exercise 2

 1. Kim-sa-jang-ni-mǔn ch’wi-m-iga kol-p’ǔ-ye-yo.
 2. Pak-sǒn-saeng-ni-mǔn k’i-ga k’ǒ-yo. 
 3. Ma-k’ǔ-ssi-nǔn k’i-ga cha-ga-yo. 

Exercise 3

 1. chǒ-do k’i-ga k’ǒ-yo.
 2. chǒ-do k’ǒm-p’yu-t’ǒ-ge-i-mǔl cho-a-hae-yo. 
 3. chǒ-do chal chi-nae-yo.
 4. chǒ-do hang-guk-ssa-ram-im-ni-da.
 5. chǒ-ch’aek-tto po-se-yo!
 6. Chung-gung-mal-do a-ju chal ha-si-ne-yo!