Unit 1: Stage 9 Dialogue

Body

Yeong-mi and Michael.

Yǒng-mi:
Ma-i-k’ǔl-ssi-nǔn
ch’wi-mi-ga mwǒ-ye-yo?

 

Michael:
chǒ-nǔn tǔng-sa-nǔl cho-a-hae-yo.

   

Yǒng-mi-ssi-nǔn ch’wi-mi-ga
mwǒ-ye-yo?

 
 
Yeong-mi and Michael.

Yǒng-mi:
chǒ-do tǔng-sa-nǔl cho-a-hae-yo.

   

kǔ-ri-go, yǒng-hwa-do cho-a-hae-yo.

 
 
Yeong-mi and Michael.

Michael:
keuk-tchang-e cha-ju ka-se-yo?

   

Yǒng-mi:
ne, keo-eui mae-ju ka-yo.