Unit 1: Stage 8 Vowels and the Sound /yo/

Body

Vowels

Gloria and Lee Chin-a.

Gloria:
chǒ-nǔn chal chi-nae-yo
kyo-su-nim-do chal chi-nae-se-yo?

Lee Chin-a:
ne, tǒk-ppu-ne chal chi-nae-yo.
yo-jǔm pa-ppǔ-se-yo?

Gloria:
ne, ki-mal-si-hǒm ttae-mu-ne
cho-gǔm pa-ppa-yo.

 

The sound /yo/ is the combination of /i/ and /o/.

/i/ instantly followed by /o/
yo
 

Top of page