Unit 1: Stage 8 More on the Tensed /pp/

Body

The sound /pp/ is similar to /p/ as in the English spy.

P
vs.
PP
 

pa-ppǔ-se-yo?
ppa
 
pǔ
pa-ppǔ-se-yo?
 

Backward Build-Up

se-yo?

pa-ppǔ-se-yo?

yo-jǔm pa-ppǔ-se-yo?

 
 

Gloria and Lee Chin-a.

Gloria:
chǒ-nǔn chal chi-nae-yo.
kyo-su-nim-do chal chi-nae-se-yo?

Lee Chin-a:
ne, tǒk-ppu-ne chal chi-ne-yo.
yo-jǔm pa-ppǔ-se-yo?

Gloria:
ne, ki-mal-si-hǒm ttae-mu-ne
cho-gǔm pa-ppa-yo.

 

Top of page