Unit 1: Stage 7 Dialogue Review

Body

man talking to taxi driver.

Taxi driver:
ǒ-sǒ o-se-yo. 
ǒ-di-ro ka-se-yo?

 

Paul:
Nam-dae-mun si-jang
pu-t’a-k’am-ni-da.

 

Taxi driver:
Nam-dae-mun si-jang-i-yo?

 
Riding in a taxi.

Paul:
ne, Nam-dae-mun si-jang-i-yo.

 

Taxi driver:
Hang-gung-ma-rǔl a-ju
chal ha-si-ne-yo.

 

Paul:
a-ni-o, chal mo-t’ae-yo. 
kam-sa-ham-ni-da.

 

Top of page