Unit 1: Stage 6 Exercise Answer Key

Body

Exercise 1:

 1. Kǔl-lo-ri-a Hwa-i-t’ǔ-ssi-nǔn mu-sǔn i-rǔl ha-se-yo?
  kǔ-i-rǔl ǒl-ma-na ha-syǒ-ssǒ-yo?

 2. Yǒng-mi-ssi-nǔn mu-sǔn i-rǔl ha-se-yo?
  kǔ-i-rǔl ǒl-ma-na ha-syǒ-ssǒ-yo?

 3. Ma-ri-a-ssi-nǔn mu-sǔn i-rǔl ha-se-yo?
  kǔ-i-rǔl ǒl-ma-na ha-syǒ-ssǒ-yo?

Exercise 2:

 1. pu-jang-nim-(ǔn) ǒ-ttǒ-ni-rǔl-ha-se-yo?

 2. Che-im-sǔ-ssi-(nǔn) Mi-guk-ssa-ra-mi-se-yo?

 3. chǒ-a-i-(nǔn) Hwa-i-t’ǔ im-ni-da.  

 4. chǒ-(nǔn) wep-ti-ja-i-nǒ im-ni-da.

 5. kyo-su-nim-(ǔn) ǒ-ttǒ-ke chi-nae-se-yo?

Exercise 3:

 1. k’ǒm-p’yu-t’ǒ-(rǔl) po-se-yo!

 2. Chang Sǒng-hun-ssi-nǔn kǔ-il-(ǔl) ǒl-ma-na ha-syǒ-ssǒ-yo?

 3. chǒ-(rǔl) tta-ra-ha-se-yo!

 4. chǒ-nǔn kǔ-il-(ǔl) han o-nyǒn hae-ssǒ-yo.

Exercise 4:

 1. i-bu-nǔn T’e-ri A-dam-sǔ-ssi-ye-yo.
  T’e-ri A-dam-sǔ-ssi-nǔn sǒn-saeng-ni-mi-e-yo.
  kǔ-ri-go, T’e-ri A-dam-sǔ-ssi-nǔn kǔ-i-rǔl han o-nyǒn ha-syǒ-ssǒ-yo.

 2. i-a-i-nǔn P’e-ri-ye-yo.
  P’e-ri-nǔn hak-ssaeng-i-e-yo.
  kǔ-ri-go, P’eri-nǔn i-hang-nyǒ-ni-e-yo.

 3. i-bu-nǔn Me-ri-ssi-ye-yo.
  Me-ri-ssi-nǔn wep-ti-ja-i-nǒ-ye-yo.
  Me-ri-ssi-nǔn kǔ-i-rǔl han sa-nyǒn ha-syǒ-ssǒ-yo.
  kǔ-ri-go, Me-ri-ssi-nǔn Mi-guk-ssa-ra-mi-e-yo.

 4. i-bu-nǔn Wil-sǔn kyo-su-ni-mi-e-yo.
  kǔ-ri-go, Wil-sǔn kyo-su-ni-mǔn kǔ-i-rǔl han sam-nyǒn ha-syǒ-ssǒ-yo.