Unit 1: Stage 6 Exercise 2

Body

The Topic Particle

Example:

Mark-ssi-( ) hak-ssaeng im-ni-da.


  1. pu-jang-nim-( ) ǒ-ttǒn-i-rǔl-ha-se-yo?

  2. Che-im-sǔ-ssi-( ) Mi-guk-ssa-ra-mi-se-yo?

  3. chǒ-a-i-( ) Hwa-i-t’ǔ im-ni-da.

  4. chǒ-( ) wep-ti-ja-i-nǒ im-ni-da.

  5. kyo-su-nim-( ) ǒ-ttǒ-k’e chi-nae-se-yo?