Unit 1: Stage 5 Vocabulary 4

Interrogative

ǒ-ttǒ-k’e

yo-jǔm ǒ-ttǒ-k’echi-nae-se-yo?

 


Verbs

chi-nae-da

chi-nae-se-yo?

  • ǒ-ttǒ-k’e chi-nae-se-yo?
  • yo-jǔm ǒ-ttǒ-k’e chi-nae-se-yo?

pa-ppǔ-da

  • yo-jǔm pa-ppǔ-se-yo?
  • ne, ki-mal-si-hǒm ttae-mu-ne cho-gǔm pa-ppa-yo.


Phrases

tǒk-ppu-ne

tǒk-ppu-ne chal chi-nae-yo.ttae-mu-ne

ne, ki-mal-si-hǒm ttae-mu-ne cho-gǔm pa-ppa-yo.
Exclamation marker

ǒ
Top of page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0