Unit 1: Stage 5 Answer Key

Body

Exercise 1

 1. yo-jǔm ǒ-ttǒ-k’e chi-nae-se-yo?
  Or
  yo-jǔm ǒ-ttǒ-k’e chi-nae-syǒ-ssǒ-yo?
 2. ne, tǒk-ppu-ne chal chi-nae-yo.
 3. yo-jǔm pa-ppǔ-se-yo?
 4. chǒ-nǔn ki-mal-si-hǒm ttae-mu-ne cho-gǔm pa-ppa-yo.
  ki-mal-si-hǒm ttae-mu-ne cho-gǔm pa-ppa-yo.

Exercise 2:

 1. il ttae-mu-ne ma-ni pa-ppa-yo.
 2. ki-mal-si-hǒm ttae-mu-ne cho-gǔm pa-ppa-yo.
 3. ki-mal-si-hǒm ttae-mu-ne ma-ni pa-ppa-yo.
 4. Hang-gu-gǒ kong-bu ttae-mu-ne cho-gǔm pa-ppa-yo.