Unit 1: Stage 5 Dialogue Review

Body

Lee Chin-a and Gloria greeting one another

Lee Chin-a:
Kǔl-lo-ri-a-ssi!

   

Gloria:
ǒ, kyo-su-nim an-nyǒng-ha-se-yo?

 
 
Lee Chin-a and Gloria speaking with one another

Lee:
yo-jǔm ǒ-ttǒ-k’e chi-nae-se-yo?

   

Gloria:
chǒ-nǔn chal chi-nae-yo. kyo-su-nim-do
chal chi-nae-se-yo?

 
 
Lee Chin-a and Gloria talking by a park bench

Lee:
ne, tǒk-ppu-ne chal chi-nae-yo.
yo-jǔm pa-ppǔ-se-yo?

   

Gloria:
ne, ki-mal-si-hǒm ttae-mu-ne
cho-gǔm pa-ppa-yo.

 
 

Top of page