Unit 1: Stage 2 Answer Key

Body

Exercise 1:

 1. sa-jang-nim an-nyǒng-ha-se-yo?
 2. Pak-ssǒn-saeng-nim an-nyǒng-ha-se-yo?
 3. K’ǔ-ri-sǔ Hwa-i-t’ǔ-ssi an-nyǒng-ha-se-yo?
 4. pu-jang-nim an-nyǒng-ha-se-yo?
 5. Me-ri Hwa-i-t’ǔ-ssi an-nyǒng-ha-se-yo?
 6. kyo-su-nim an-nyǒng-ha-se-yo?

Exercise 2:

 1.  in-sa-ha-se-yo.  i-bu-nǔn Cho Sǒng-min pak-ssa-ni-mim-ni-da.
 2. in-sa-ha-se-yo.  i-bu-nǔn Park Yǒng-kil sa-jang-ni-mim-ni-da.
 3. in-sa-ha-se-yo.  i-bu-nǔn Te-i-bi-dǔ Wil-sǔn kyo-su-ni-mim-ni-da.
 4. in-sa-ha-se-yo.  i-bu-nǔn Son Min-hi sǒn-saeng-ni-mim-ni-da.
 5. in-sa-ha-se-yo.  i-bu-nǔn K’a-ren Mil-lǒ pu-jang-ni-mim-ni-da.

Exercise 3:

 1. chǒ-bu-nǔn Te-i-bi-dǔ Wil-sǔn kyo-su-ni-mim-ni-da. 
  i-bu-nǔn Son Min-hi sǒn-saeng-ni-mim-ni-da.
 2. chǒ-bu-nǔn Kim Ch’ǒl-su- sǒn-saeng-ni-mim-ni-da. 
  i-bu-nǔn K’a-ren Mil-lǒ pu-jang-ni-mim-ni-da.
 3. chǒ-bu-nǔn Che-im-sǔ K’u-nim-ni-da.
  i-bu-nǔn I-sǒn-saeng-ni-mim-ni-da.  
 4. chǒ-bu-nǔn Ma-k’ǔ Wal-bǒ-gǔ-ssi-im-ni-da.
  i-bu-nǔn Kim Yǒng-mi-ssi-im-ni-da.